LT EN

Fotografijos ir video kursai

      Šiandieninis ms gyvenimas kupinas daugybs vairiaspalvi vyki viešame  ir asmeniniame gyvenime, kuriuos mes danai norime ufiksuoti atminiai arba tam, kad galtume matytus vaizdus parodyti kitiems. Taiau neretai bna, kad matyti gras ir išraiškingi vaizdai ms fotografijose ar filmuotoje vaizdo mediagoje atrodo pilki ir neperduoda t emocij, kurias Js patyrte fotografuodami ar filmuodami.

      Tuomet danai pagalvojate, kad Jums praverst gilesns inios apie fotografij ar filmavim video kamera. Tos inios bt naudingos ne tik kelionse atostog metu, bet ir darbe, jei dirbate ar adate imtis urnalisto, dizainerio, vadybininko, o gal net fotografo , videooperatoriaus profesijos. O gal fotografija ar videomenas taps Js hobiu - poilsiu ir atgaiva, saviraiškos priemone.

      Mokjimas fotografuoti ar filmuoti pravers daugelio profesij ar specialybi atstovams. Ši patirtis ypa naudinga jaunimui, kurie dar tik renkasi profesij ir savo gyvenimo keli.

Fotografijos ir video kurs klausytoj  grups  pastoviai formuojamos Klaipdoje, Kretingoje ir Gargduose.

Toliau gyvenanius ir norinius išmokti fotografuoti ir filmuoti arba tobulinti savo inias šiose krybos srityse mokome pagal tas paias programas individualiai neakivazdiniu bdu.

   Fotograf ir filmuotoj darbas nra lengvas.Taiau ms gyvenime pasitaiko toki nuotyki, kuri net nordamas nesureisuosi ...

   Pairj ši , po vis pasaul rankiot nekasdienišk nuotrauk kolekcij , suprasite, kad fotografai negali iopsoti...

Juozo Maono rengiami fotografijos kursai man tapo pirmja paintimi su fotografijos istorija, teorija ir praktika. Galiu pasidiaugti, kad kurs dstytojas pareng mus puikiam startui fotografijos pasaul - ne tik suteikdamas reikaling ini, bet ir asmeniškai paskatindamas, patardamas ir, kas ne maiau svarbu, pakritikuodamas ms pirmuosius „fotografinius blynus". Didelis AI u visk!        Ramun Januš 

            Dovan kuponai    ms teikiamoms paslaugoms ne tik maloniai nustebins brang mog ar pradiugins ger draug, bet  pads  jiems  patirti krybinio darbo kvpim ir polk. Jau po pirmj fotografijos ar videofilmavimo  pamok  kurs  klausytojai  supras, kad gavo verting dovan, kuri pads išraiškingai  fiksuoti  svarbiausias  gyvenimo akimirkas šeimoje ir su draugais, o gal  bus naudinga darbe ar kelionje.   

   Dovanokite  artimiesiems  smagias,  romantiškas   bei neumirštamas  fotosesijas  gamtoje ir  domiuose  interjeruose  su šeima  ar draugais.

   Jei planuojate nudiuginti Jums brangius mones ar norite daugiau informacijos apie ms

dovan kuponus, prašome usiregistruoti upildant anket 

 arba   skambinti tel.:  +370 686 70687.

 

                              Pasilymai  vasarai !  Puikus poilsis ir nauda ! 

 

     Fotografijos ir videofilmavimo teorijos bei praktikos sisavinimas savaitgalio  išvykose  po    vaizdingas ir domias Lietuvos, Latvijos ar Estijos vietoves.

     Tai dienos ar dviej dien  trukms išvyka specialiu kelionms pritaikytu autobusu pai  pasirinktu maršrutu. Grups dydis:  2 - 5 mons.  

    Norintiems išmokti fotografuoti ar filmuoti iškylas jachta galime organizuoti po Kurši marias ar Baltijos jr.

    Tuo paiu tikslu formuojamos klausytoj grups ( iki 5 moni) 10-ties dien kelionei Kroatij, Plitvicos kaln eer ir kriokli roj. Galimi ir kiti kelioni po Europos šalis maršrutai.

Norinius gauti daugiau informacijos apie tai kaip  keliaujant bus mokoma fotografuoti ar filmuoti , apie rengiam išvyk detales,  datas, prašome usiregistruoti upildant puslapio apaioje esani anket arba skambinti tel.:  +370 686 70687.

  Fotografijos ir videofilmavimo kurs programos:

 

   

irti 

foto kurs

klausytoj darb

fotogalerij ...  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto kursai            

    

   Fotografijos kursai rengiami dviem lygiais:  

  - pradedantiems fotomgjams;

  - paengusiems fotomgjams, norintiems

  tobulintis  konkreiose fotografijos srityse.

  Abiej fotografijos kurs trukm po 22ak.

  valandas.

  Usimimai  vyksta nuo 2008 m. 

  Grupse mokosi po 8-10 moni. 

 

     Fotografijos mokymo programos

     Pradedantiems:

   1.Fotografijos technika, principai ir evoliucija.

     Skaitmeniniai fotoaparatai ir j ypatybs.

     Fotografin optika ir jos naudojimas.

     Fototechnikos prieira, paruošimas darbui.

   2.Šviesa ir jos vaidmuo fotografijoje.

   3.Spalvos ir j ypatybs, temperatra.

   4.Fotografavimas: ekspozicija, fotografavimo

     taško pasirinkimas, diafragmos reikšm

     ryškumui, fotografavimas natroje ir interjere.

     Vaizdo kompozijos pagrindai.

   5.Nuotrauk apdorojimas kompiteriu ir j

      išsaugojimas, archyvavimas, spausdinimas.

   6.Fotografavimas specifiniais atvejais:

      sportas, gamta, jra, panoramos, fejerverkai

      ir t.t.

   7.Bus organizuojami praktiniai fotografavimo

      usimimai gamtoje, mieste, architektros ir

      paminkl fotografavimo ypatybs ir t.t.

      Kiekvien usimim bus skiriamas laikas

      nam darb ir iškilusi klausim aptarimui.

      Kurs  pradedantiems  kaina - 150 Eur 

 

Foto kursai paengusiems:

Video kursai 

 

Videofilmavimo kursai organizuojami dviem lygiais:

- pradedantiesiems, kurie k tik pam vaizdo kamer

rankas ir filmuoja pirmuosius kadrus;

- paengusiems, kurie yra susipain su savo vaizdo

aparatra ir jos valdymo principais ir galimybmis,

turi tam tikr fotografavimo patirt, kuri išvardinta foto-

grafijos mokymo programoje pradedantiems.

Grups sudaromos po 8-10 moni. 

 

Video mokymo programos

 pradedantiems:

1.Trumpa kino evoliucijos istorija.

2.Filmavimo juostoje ir skaitmenine technika

   apvalga, panašumai ir skirtumai .

3.Šiuolaikin skaitmenin filmavimo technika.

    Filmavimas šiuolaikiniais fotoaparatais.

   Galimybs, valdymas,programavimas, paruošimas

   darbui. Optika, jos naudojimas.

4. Spalvos ir j ypatybs, temperatra.

5.Šviesa ir jos vaidmuo filmuojant.

6.Ekspozicija, diafragmos ir urakto greiio reikšm.

7.Fokusavimo ypatumai.

8.Vaizdo kameros ir vaizdo stabilumas, papildoma

filmavimo technika ir priedai..

9.Filmavimo ypatumai, panoram filmavimas.

10.Nesudtingas vaizdo apdorojimas, montavimas.

11.Vaizdo kompozicijos pagrindai.

12.Gamtos ir moni filmavimas.Darbas interjeruose.

13.Bus organizuojami praktiniai filmavimo ir montavimo

usimimai, nam darb aptarimas ir konsultacijos.

Videokurs trukm 24 val.

 

     Video kurs  pradedantiems kaina 180 Eur 

                                                                                

        Video kursai paengusiems

Jeigu Js jau   turite pakankamas pradines   fotografijos inias ir

norite  tobulti, norite,  kad  Js nuotraukos  bt                 spausdinamos   laikrašiuose ir urnaluose, kituose vairiuose 

 leidiniuose , fotografijai  skirtose interneto svetainse ar svajojate

dalyvauti fotoparodose, norite, kad fotografija Jums teikt

papildomas pajamas ir t.t., tuomet  ateikite foto kursus 

 paengusiems.

ia Js gilinsite savo inias:

1.Veidrodiniai fotoaparatai , j tipai ir valdymas.  

Objektyvai, j tipai ,   savybs ir naudojimas.

2.Tradicini ir skaitmenini fotoaparat skirtumai ,

ypatybs, trkumai    ir  pranašumai.

3.Fotoaparat fotografavimo reim parinkimas  ir nustatymas.

4.Idja ir jos gyvendinimas. Fotografavimo planavimas.

Rankinis   fotoaparato valdymas. Kadruot.

5.Fotografijos anrai: reportain ir dokumentin fotografija,

portretas,      peizaas, natiurmortas,reklamin fotografija ir kita...

6. Dail ir menin fotografija. Fotografija ir kiti menai.

7.Menins fotografijos raiškos priemons, technins galimybs,

reisra, šviesa ir t.t.

8.Kompozicijos suvokimo svarba, kompozicijos ršys, kadravimas,spalviniai sprendimai, faktra, dinamika, perspektyva ir t.t.

9.Fotografij apdorojimas specialiomis kompiuterinmis programomis. Fotoprinteri ršys ir darbas su jais.

10. Kiekvienus teorinius usimimus lyds praktiniai darbai, fotografavimas        vairiomis slygomis, darb aptarimas , konsultacijos.

 Kurs paengusiems trukm 22 ak. valand.  

                                      

                                    Kaina - 200 Eur    

 

Esate susipain su savo vaizdo aparatra, jos   valdymo    principais ir galimybmis, turite fotografavimo patirt, kuri 

pateikta fotografijos kurs programoje pradedantiems ar

lankte pradiamokslius video kursus? Gal savarankiškai

daug ko pramokote, taiau Js norite tobulti ir imtis rimtesni video darb, kurti filmus ar dirbti videooperatoriumi.

Tuomet Jums pads videofilmavimo kursai paengusiems, kur Js gausite nauj ini ir patirties apie :

1.Film gamybos kelias iš kinojuostos skaitmenines laik-

menas.

2.Skaitmenins filmavimo technikos galimybs,

valdymo ypatybs, parengimas filmavimui, papildomi       priedai. DSLR fototechnika ir darbas su ja.

3.Skaitmenins filmavimo technikos optika ir priedai,

j naudojimas. Fokusavimo ir diaframos taka vaizdui.

4.Normalaus 4x3 ir plaiaekranio 16x9 vaizdo ypatybs.

5.Šviesa ir jos vaidmuo filmuojant.

6.Spalvos, j ypatybs, spalv temperatra.

7.Vaizdo stabilumas, papildoma filmavimo technika, priedai.

8.Vaizdo kompozicija ir jos ršys.

9.Filmavimo ypatumai, panoram filmavimas, kadro trukm,

dinamika, judesys kadre, perspektyva.Montainis

  filmavimas. Veiksmo kadre geografija.

10.Videofilmo, siueto, reklamos, rengini filmavimo tvarka,

scenarinio plano paruošimas nuo sumanymo iki rodymo.

11.Montavimas, garsinimas, specials efektai, filmai DVD

 ir CD diskuose.

Video kurs paengusiems trukm 24 ak. val. 

                                          Kaina-200 Eur      

 

      Visuose foto ir video kursuose, lygiagreiai su teorinmis iniomis, klausytojams  organizuojami praktiniai fotografavimo ir filmavimo usimimai, analizuojame ir aptariame atliktus  darbus.

     Paskait trukm po 2 ak. valandas vien ar du kartus per savait. Konkret kurs grafik deriname pirmajame grupi usimime.

     Galimos individualios fotografijos ir video filmavimo pamokos pagal pasirinkt program. Kainos sutartins.

     Jei turite klausim kurs vadovui ar reikia daugiau informacijos galite rašyti el. paštu upildydami emiau esani form.

 

                                                                                  Krybins skms !!!

                                                                                   Juozas MAONAS

                                                                                     Kurs vadovas. Tel. +370 68670687 ,   el.p. juravizija@gmail.com          

                                                                              

                                                                     

                                                                                    Grti  ↑

            

"MARINUSMEDIA" 2012 Foto ir video kursai, filmavimas, taikomoji fotografija,TV reklama, dokumentiniai filmai, buriavimas